BLOG

 27 Mayıs 2021 Perşembe  Neriman Halim

Depresyon Nedir?

Depresyon, kişiyi fiziksel, duygusal, bilişsel ve davranışsal anlamda etkileyen, genel olarak kendini suçlama, mutsuzluk ve ilgi kaybı ile karakterize olan bir duygu durum bozukluğudur.

Devamı
 27 Mayıs 2021 Perşembe  Neriman Halim

Anksiyete (Kaygı Bozukluğu) Nedir?

Kelime anlamı olarak "kaygı" demektir. Ancak yaşantısal olarak kişinin anksiyete yaşıyor olması, kaygı, korku ve sıkıntı durumlarını hissediyor anlamına gelmektedir. Tedirginlik hali olarak nitelendirilebilmektedir.

Devamı
 27 Mayıs 2021 Perşembe  Neriman Halim

Psikoloğun görevi nedir?

Psikoloğun görevi, rahatsız olduğunuz durum ya da davranışların, değişimi için size yardımcı olmaktır.

Devamı
 27 Mayıs 2021 Perşembe  Neriman Halim

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Kişinin kendisinin ya da tanıdıklarının, tehdit, ölüm, ciddi yaralanma ile karşı karşıya kalması travmatik olayı hatırlatan durumlardan, nesnelerden, kişilerden kaçınması ve aşırı uyarılmışlık hali içinde olması ile karakterize bir kaygı bozukluğu türüdür.

Devamı
 27 Mayıs 2021 Perşembe  Neriman Halim

Öfke Kontrol Problemi

Öfke kontrol problemi, kişinin öfkeli hissettiği anda, bu öfkeyi kontrol altında tutamayarak, kendisine veya çevresindeki canlı ve cansız varlıklara şiddet içerikli söylemler ve davranışlar sergileme durumudur.

Devamı
 27 Mayıs 2021 Perşembe  Neriman Halim

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk (Saplantılı-Zorlantılı Bozukluk); Saplantılı düşünceler; kişinin sürekli olarak, yaşam, ölüm, evren gibi soyut, metafizik konuları düşünmesi veya önemsiz sayılabilecek konularda kaygılanması durumudur.

Devamı
 27 Mayıs 2021 Perşembe  Neriman Halim

Aldatma

Aldatma, kişinin partneri dışında ikinci bir şahsa karşı duymuş olduğu duygusal ve cinsel anlamdaki ilgi ve yakınlığıdır.

Devamı
 27 Mayıs 2021 Perşembe  Neriman Halim

Boşanma Danışmanlığı ve Adaptasyon Süreci

Çiftlerin, boşanma ile neticelenen evliliklerinde, bireylerin psikolojik, fiziksel ve yasal olarak ayrılmalarına yardım etmeyi amaçlayan psikoterapi türüdür.

Devamı
 27 Mayıs 2021 Perşembe  Neriman Halim

Evlilik ve Çift Danışmanlığı

İlişkilerdeki değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftlerdeki yakın ilişkinin çalışıldığı psikoterapinin bir alt dalıdır.

Devamı
 27 Mayıs 2021 Perşembe  Neriman Halim

İletişim Problemleri

İletişim Problemlerine Danışmanlık Süreci, bireylerin kullandığı iletişim tarzları, iletişimin problemli olmasındaki nedenler, doğru iletişimin önündeki engellerin tespitini ve bu engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaları içermektedir.

Devamı
 27 Mayıs 2021 Perşembe  Neriman Halim

Kayıp ve Yas

Yas sürecinde psikolojik desteğin amacı, kişinin içinde duyduğu üzüntüyü etkin bir şekilde dışa vurmasını sağlamak ve son duruma adaptasyon sürecini hızlandırmaktır.

Devamı
 27 Mayıs 2021 Perşembe  Neriman Halim

Kişilik Bozuklukları

Bireyin gelişim sürecinde, karakter örgütlenmesinde yaşanan problemlerin bir sonucu olarak, derinlere kök salmış, kişinin genel yaşamsal işleyişinde aksaklık veya ruhsal durumunda bunalıma neden olacak kadar ağır olan uyumsuz, katı bir ilişki kurma, algılama, davranma ve düşünme yapısıyla tanımlanan çeşitli davranış bozuklukları olarak tanımlanmaktadır.

Devamı
BENİ ORAYA GÖTÜR