İletişim Problemleri

İLETİŞİM PROBLEMLERİ

            İletişim, iki zihin arasında gerçekleşir. Bireyin içsel mesajlarını aktarması ve dışsal mesajları algılama durumu olarak tanımlanır. Duygu, düşünce, istek ve arzuların ifadesine, başka bireylerin duygu, düşünce ve isteklerini algılamaya, özetle anlaşmaya yardımcı olur. Ancak tek başına iletişim kavramı, bireyler arasındaki anlaşılabilirliği sağlamayı ve uyumu yakalamayı tanımlamaya yetmez. Önemli olan; Doğru İletişim kurabilmektir.

            İletişimi, aile içerisinde, akrabalık ilişkilerinde, sosyal çevremizde, ilişkilerimizi düzenlemek maksadıyla kullanırız, doğamızın bir gereği olarak... Ancak bunu ne kadar etkin bir şekilde yaptığımız, ilişkilerimizin niteliğini belirlediğinden, doğru iletişim kavramı, son derece önemli bir yere sahiptir. Bu kavramı tanımlamadan önce iletişim tarzlarından bahsetmekte fayda bulunmaktadır. Her birey, kendi mizacına, yetişme tarzına ve sosyal çevresine bağlı olarak, farklı tarzlarda, iletişim tarzları kullanmaktadır. Yaygın olarak kullanılan iletişim tarzları;

  1. Pasif İletişim Tarzı; Bireyin, çok fazla konuşmadığı, kendisini ifade etmediği, bunun yerine daha çok karşısındakini dinlemeye yönelik bir tavır sergilediği iletişim tarzıdır.
  2. Aktif İletişim Tarzı; Kişinin, hem karşısındakini dinlediği, hem de kendisini karşısındakine ifade ettiği, karşılıklı duygu,düşünce, isteklerin bildirildiği tarzdır.
  3. Saldırgan İletişim Tarzı; Bireyin, karşısındakinin konuşmasına fırsat vermediği, sık sık karşısındakinin sözünü kestiği ve kendisinin konuştuğu iletişim tarzıdır.

            Elbette bu iletişim tarzlarından en etkin olanı, aktif iletişim tarzıdır. Çünkü kendinizi ifade etmezseniz, karşınızdakinin sizin isteklerinizi bilmesi imkansızlaşır. Saldırgan bir iletişim tarzı gösterirseniz ise, sizin karşınızdakinin isteklerini bilmeniz mümkün olmaz. Oysa aktif iletişim tarzında, hem siz kendinizi bildirir, hem de karşınızdakinin kendisini ifade etmenize izin verdiğiniz için, her iki tarafta mutlu olur.

            Doğru iletişim; iletişimi kuran kişilerin, aktif iletişim tarzını benimsediği, iletişimin önündeki engellerin bertaraf edildiği iletişim metodudur.

İletişim Problemlerine Danışmanlık Süreci

            Bu süreç, bireylerin kullandığı iletişim tarzları, iletişimin problemli olmasındaki nedenler, doğru iletişimin önündeki engellerin tespitini ve bu engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaları içermektedir.

 

En çok okunanlar

...

Uzman Psikolog desteği için iletişime geçin

BENİ ORAYA GÖTÜR