Boşanma Danışmanlığı ve Adaptasyon Süreci

BOŞANMA TERAPİSİ VE ADAPTASYON SÜRECİ

            Çiftlerin, boşanma ile neticelenen evliliklerinde, bireylerin psikolojik, fiziksel ve yasal olarak ayrılmalarına yardım etmeyi amaçlayan psikoterapi türüdür.

            Bu terapi süreci, çiftlerin boşanma ile ilgili kararlılığının tespit edilmesini, çiftlerin terapiye direnç gösterme durumunun değerlendirilmesini, çiftin evliliklerine ve ilişkilerine dair nesnel değerlendirmeyi yapabilmelerini, evlilik olgunluğunun önündeki engellerin tespit edilmesini, kişileri boşanma sürecine iten içsel ve dışsal faktörlerin irdelenmesini içermektedir.

            Bu süreç sonunda, eğer çiftler boşanmaya gerçekten karar vermişler ise, duygusal boşanmanın tam anlamıyla gerçekleşmesine, eski eşe ve ilişkiye dair duyulan hislerin irdelenerek, duyguların boşaltılmasına, ulaşılmış olması gerekmektedir.

            Boşanma terapisinin sonlandırılmasından sonra, adaptasyon sürecine geçilir. Adaptasyon sürecinin amacı; kişinin egosunu güçlendirmek, eski eşe dair kurulan fanteziler varsa, bunların ortadan kalkmasına yardım etmek, bireyin tek başına yaşam sürdürebilecek olgunluğa ulaşmasına yardım etmek, eski eş ile, çocuk yoksa bağın tamamen kopartılmasına, çocuk varsa, çocuk temelli bir iletişim kurulmasına yardımcı olmaktır. 

En çok okunanlar

...

Uzman Psikolog desteği için iletişime geçin

BENİ ORAYA GÖTÜR